Αιτήματα

Θέλετε να αιτηθείτε Φαρμακευτική Περίθαλψη ή Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης;

Θέλετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά και να παραλάβετε μια βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό;

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.